அனைத்து வளையல்களும் ஒரே கூரையின் கீழ்.

இன்ஸ்டாகிராமில் EF-IF வைர நகைகள்: “உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து வளையல்களும் ஒரே கூரையின் கீழ்! இந்த அட்சய திருதியை வீட்டிற்கு வைர வளையல்களை கொண்டு வந்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிடுங்கள். 'தி கிராண்ட்…'

https://pin.it/LYsq3Pq

கருத்து தெரிவிக்கவும்

அனைத்து கருத்துகளும் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன