தொடர்பு படிவம்

தொடர்பு முகவரி

எங்கள் ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்டோர்

பழைய எண் 29, புதிய எண் 57, ஜிஎன் செட்டி சாலை
(ஜெயின் கோவில் அருகில்) தி.நகர்
சென்னை - 600017, TN, இந்தியா

தொலைபேசி எண்கள்

+91-44-28151987, +91-44-45588811,
+91- 9176972821

மின்னஞ்சல்

customercare@efifdiamonds.com
எல்லா நாட்களிலும் திறந்திருக்கும்: 10.30 AM - 8 PM