டயமண்ட் தரம்டயமண்ட் கட்

  • வைர வெட்டுதல் என்பது, தோராயமாக வெட்டியெடுக்கப்பட்ட ரத்தினத்தில் இருந்து தரமான வைரத்தை உருவாக்கும் கலை மற்றும் அறிவியல் ஆகும். ஒரு வைரத்தின் வெட்டு, ஒரு வைரமானது அதன் ஆரம்ப வடிவத்திலிருந்து கரடுமுரடான கல்லாக அதன் இறுதி ரத்தின விகிதங்கள் வரை வடிவமைக்கப்பட்டு மெருகூட்டப்பட்ட விதத்தை விவரிக்கிறது.
  • அதிகபட்ச ஒளியை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வைரம் வெட்டப்பட வேண்டிய கோணங்கள் மற்றும் நீள விகிதங்களுக்கு கணித வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. மிகவும் பொதுவான வட்டமான புத்திசாலித்தனமான வைரங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட வழிகாட்டுதல்களால் வழிநடத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும் ஆடம்பரமான வெட்டப்பட்ட கற்கள் கணித பிரத்தியேகங்களால் துல்லியமாக வழிநடத்தப்பட முடியாது.
  • குலெட் என்பது வைரத்தின் அடிப்பகுதியில் உள்ள சிறிய புள்ளி அல்லது முகமாகும். இது ஒரு சிறிய விட்டம் இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் ஒளி கீழே இருந்து வெளியேறும். நவீன ரவுண்ட் புத்திசாலித்தனமான 57 முகங்கள் (பளபளப்பான முகங்கள்), கிரீடத்தில் 33 (மேல் பாதி), மற்றும் 24 பெவிலியன் (கீழ் பாதி) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
  • கச்சை என்பது மெல்லிய நடுப்பகுதி. கிரீடத்தின் செயல்பாடானது ஒளியை பல்வேறு வண்ணங்களில் ஒளிவிலகல் செய்வதாகவும், பெவிலியனின் செயல்பாடானது வைரத்தின் மேற்பகுதியில் ஒளியை மீண்டும் பிரதிபலிப்பதாகவும் உள்ளது.